Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Pŵer Adrodd Hanesion

Fel gwirfoddolwr hanesion, gallwch ddangos i oroeswyr eraill cam-drin domestig a thrais rhywiol nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain. Gall eich hanes hefyd ysbrydoli pobl i godi arian i gefnogi ein gwasanaethau hanfodol, a’n helpu i fwyhau’r lleisiau goroeswyr i godi ymwybyddiaeth. 

P’un a gawsoch gefnogaeth yn ddiweddar neu flynyddoedd yn ôl, byddem wrth ein bodd yn clywed amdano, ac yn rhannu eich profiad i annog eraill i estyn allan am help. 

Person with long dark hair gazing pensively out of the window.
Person with long dark hair gazing pensively out of the window.

Pŵer Adrodd Hanesion

Fel gwirfoddolwr hanesion, gallwch ddangos i oroeswyr eraill cam-drin domestig a thrais rhywiol nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain. Gall eich hanes hefyd ysbrydoli pobl i godi arian i gefnogi ein gwasanaethau hanfodol, a’n helpu i fwyhau’r lleisiau goroeswyr i godi ymwybyddiaeth. 

P’un a gawsoch gefnogaeth yn ddiweddar neu flynyddoedd yn ôl, byddem wrth ein bodd yn clywed amdano, ac yn rhannu eich profiad i annog eraill i estyn allan am help. 

Rhannwch eich stori

Dechreuodd fy mywyd y diwrnod y gadewais ef. Es i goleg celfyddydau perfformio, dysgais i yrru, gwneud gradd, ac yn araf fe wnes i greu gyrfa mewn gweithio gyda phlant...

Rwy'n teimlo bod dwywaith yn fy mywyd lle rydw i wedi cael fy achub. Y tro cyntaf oedd pan wnes i ddianc o'r camdriniwr o'r diwedd... Yr ail dro oedd pan aeth Horizon â mi ar eu llwyth achosion...

Cau'r Gwefan