Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Diolch am rannu eich stori

Beth sy’n digwydd nesaf?  

 

Byddwn yn adolygu eich hanes yn ofalus. Byddwn yn ymateb i bawb o fewn 5 diwrnod gwaith i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich hanes, ac yn trafod y ffordd orau o rannu eich stori.  

Unwaith eto, diolch am gyflwyno eich hanes. Bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr a gobeithio yn grymuso llawer i ddod ymlaen i gael y cymorth sydd ei angen arnynt.   

Dychwelyd i’r tudalen gartref

Mae hanesion fel eich un chi yn ychwanegu llais at ein hachos, gan ein helpu i gefnogi a grymuso eraill. 

People standing in a row with their arms around each other's backs. They're standing in a field facing away from the camera.
A person with shoulder-length hair sitting in a chair with their hands clasped in their lap. On their shirt is the phrase, 'Empowered women empower women'.

Darllenwch hanesion goroeswyr

Rydym yn cefnogi miloedd o bobl bob blwyddyn; mae llawer ohonynt eisiau rhannu eu profiadau, i gefnogi eraill i wybod nad ydynt ar eu pennau eu hunain 

Pori adnoddau hunangymorth

Mae gennym amrywiaeth o ddolenni, dogfennau a fideos y gallwch eu cyrchu ar unrhyw adeg i’ch helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth cymorth sydd ei hangen arnoch pan fyddwch ei hangen

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan