Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Rhannwch eich stori

Diolch am ddewis rhannu eich stori â ni. 

Bydd yn cymryd ychydig o eiliadau yn unig i gwblhau ein ffurflen. Byddwn yn cadw eich manylion yn ddiogel ac yn cysylltu â chi pan fydd cyfle i rannu eich stori. 

Rydym yn deall y gallai rhannu eich stori neu siarad am eich gorffennol fod yn llethol felly sylwch na fyddwch yn gallu cadw a dychwelyd i’r tudalen. Os ydych am gymryd eich amser i adrodd eich stori, ysgrifennwch hi yn rhywle arall (e.e. Microsoft Word) a chopïwch/gludwch yn y ffurflen yn nes ymlaen. 

Barod? 

  Eich Manylion

  Eich Caniatâd

  Bydd y wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi i ni yn y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan Cymorth i Fenywod Cyfannol i gysylltu â chi am eich stori.

  Ni fyddwn byth yn defnyddio eich stori na’ch manylion gydag unrhyw sefydliad neu drydydd parti arall heb eich caniatâd.

  Gallwch dynnu yn ôl eich caniatâd i ni gysylltu â chi am eich stori unrhyw bryd drwy e-bostio fundraising@cyfannol.org.uk. Mae gwybodaeth am sut rydym yn diogelu ac yn defnyddio eich data personol wedi’i nodi yn ein polisi preifatrwydd yn cyfannol.org.uk/cy/polisi-preifatrwydd/  Eich Stori


  Cadw mewn Cysylltiad

  Byddwn yn cysylltu â chi o bryd i'w gilydd i wneud yn siŵr eich bod yn hapus gyda sut rydym yn defnyddio eich stori. Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif ac ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn cyfnewid eich manylion gyda thrydydd parti. Mae gwybodaeth am sut rydym yn diogelu ac yn defnyddio eich data personol wedi’i nodi yn ein polisi preifatrwydd yn cyfannol.org.uk/cy/polisi-preifatrwydd/

  Cau'r Gwefan