Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

New Pathways

  • Ardal:Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Cymru arall, Torfaen
  • Math o wasanaeth:Trais Rhywiol
  • Cefnogaeth ar gyfer:Plant a phobl ifanc, Dynion, Menywod
  • Cefnogaeth a ddarperir:Cwnsela, Therapïau Creadigol, Gwaith grŵp, ISVA

Cymorth i unrhyw un y mae trais rhywiol, cam-drin rhywiol ac ymosodiad rhywiol yn effeithio arnynt, gan gynnig gwasanaethau argyfwng trais rhywiol, cwnsela, cefnogaeth 1:1 a grŵp, ac eiriolaeth.

Gwybodaeth gyswllt

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan