Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Llamau (Casnewydd)

  • Ardal:Casnewydd
  • Math o wasanaeth:Cam-drin Domestig
  • Cefnogaeth ar gyfer:Plant a phobl ifanc, Dynion, Menywod
  • Cefnogaeth a ddarperir:Allgymorth

Allgymorth yn ymwneud â thai yng Nghasnewydd, a gwasanaethau plant a phobl ifanc ledled Gwent, ymyriadau therapiwtig a gwaith grŵp.

Ar gyfer allgymorth, e-bostiwch ffurflen atgyfeirio at floating.support@newport.gov.uk

Gwybodaeth gyswllt

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan