Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Galop

  • Ardal:Blaenau Gwent, Caerffili, Lloegr, Sir Fynwy, G. Iwerddon, Casnewydd, Cymru arall, Torfaen
  • Math o wasanaeth:Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol
  • Cefnogaeth ar gyfer:Pobl LHDTC+
  • Cefnogaeth a ddarperir:Llinell Gymorth Arbenigol

Cymorth arbenigol i bobl LHDTC+ sydd wedi profi cam-drin a thrais

 

Gwybodaeth gyswllt

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan