Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (Llwybrau Newydd)

  • Ardal:Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen
  • Math o wasanaeth:Trais Rhywiol
  • Cefnogaeth a ddarperir:SARC

Mae SARC Gwent (Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol) yn darparu cefnogaeth gyfrinachol, ddiduedd, arbenigol i unrhyw un sydd wedi profi trais, ymosod rhywiol neu gam-drin. Mae Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol yn cynnig help a chymorth ar unwaith, yn canolbwyntio ar eich anghenion, heb unrhyw bwysau i adrodd i’r heddlu. 

Gwybodaeth gyswllt

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan