Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Codi Ymwybyddiaeth

Un o’n prif heriau yw cael pobl i siarad am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 

Yn y gorffennol, roedd cam-drin domestig yn cael ei weld fel mater preifat rhwng dau berson, gyda phobl eraill sy’n agos at y sefyllfa yn aml yn anwybyddu’r hyn oedd yn digwydd neu’n esgusodi’r gamdriniaeth. Serch hynny, mae cam-drin, rheoli neu orfodi partner neu aelod o’r teulu yn erbyn y gyfraith, ac rydym wedi dechrau sylweddoli y gallwn ni gyd chwarae rhan 

Mae annog dealltwriaeth gryfach yn allweddol i gefnogi pobl i geisio cymorth a grymuso’r rhai hynny o’u cwmpas i’w cefnogi mewn ffyrdd priodol. 

Beth yw cam-drin domestig a thrais rhywiol?

Gallwch helpu drwy:

  • Ddweud wrth fenywod a phlant am Gymorth i Fenywod Cyfannol. Ni allwn helpu oni bai bod pobl yn gwybod ein bod ni yma. 

  • Gofyn am ein taflenni i’ch hun, eich ffrindiau neu eich gweithle a’u harddangos yn amlwg. 

  • Gofyn i ni ddarparu ein hyfforddiant Ymwybyddiaeth Cam-drin Domestig neu roi anerchiad yn eich gweithle – efallai y cewch eich synnu gan y pethau y byddwch yn eu dysgu. 

  • Cysylltu â ni drwy Facebook a Twitter 

  • Trefnu digwyddiadau codi arian neu weithgareddau noddedig 

Two sets of hands touching palms.

Cysylltwch â’n swyddfeydd

Dewch o hyd i wybodaeth gyswllt eich tîm lleol 

Group of runners taking part in the Cardiff Half Marathon 2022. Two runners wearing Cyfannol Women's Aid and smiling at camera.

Codwch arian i ni

Cefnogwch ni i helpu rhagor o fenywod a phlant i ddianc rhag camdriniaeth 

Information stand with flyers attached to a blue display board.

Lawrlwythwch ein taflenni

Darllenwch a lawrlwythwch ein taflenni i’w harddangos yn eich gweithle neu gymuned 

Codi ymwybyddiaeth yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan