Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Gwasanaethau Gweithredol

Iawn Rydw i'n chwilio am gefnogaeth gyda

Daethom o hyd i 24 canlyniad

Cymorth i Fenywod Cyfannol (Blaenau Gwent)

 • Ardal:Blaenau Gwent
 • Math o wasanaeth: Cam-drin Domestig
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Dynion, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:Cymorth yn y gymuned, Galw heibio, Gwaith grŵp, Llinell gymorth, Lloches

Gwasanaethau lloches, allgymorth ac yn y gymuned arbenigol, yn cefnogi unigolion a theuluoedd ar draws Blaenau Gwent i deimlo’n ddiogel, adfer o’u profiadau ac ailadeiladu’u bywydau. Cysylltwch â ni i gael mynediad at gymorth.

Gwybodaeth gyswllt
Sefydliad Glynebwy, Stryd yr Eglwys, Glynebwy, NP23 6BEGet directions

Cymorth i Fenywod Cyfannol (Sir Fynwy)

 • Ardal:Sir Fynwy
 • Math o wasanaeth: Cam-drin Domestig
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:Galw heibio, Gwaith grŵp, Lloches

Gwasanaethau lloches, allgymorth ac yn y gymuned arbenigol, yn cefnogi unigolion a theuluoedd ar draws Sir Fynwy i deimlo’n ddiogel, adfer o’u profiadau ac ailadeiladu’u bywydau. Cysylltwch â ni i gael mynediad at gymorth.

Gwybodaeth gyswllt
Canolfan Amlasiantaeth Sir Fynwy, 26b Stryd y Mynach, Y Fenni, NP7 5NPGet directions
A drawing of the words 'horizon', which appear in yellow caps. Above it is a drawing of a yellow sunrise. Underneath is are the words, 'Empowering survivors of sexual violence' and 'Grymuso Goroeswyr Trais Rhywoil'.

Gwasanaethau Trais Rhywiol Horizon

 • Ardal:Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen
 • Math o wasanaeth: Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Dynion, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:Cwnsela, Therapïau Creadigol, Gwaith grŵp, ISVA, Eiriolaeth Camfanteisio rhywiol

Cwnsela, ISVA, eiriolaeth camfanteisio rhywiol a gwaith grŵp ar gyfer unrhyw un sydd wedi’u heffeithio gan drais rhywiol ar unrhyw adeg yn eu bywydau.

Gwybodaeth gyswllt
3 Adeiladau Pont y Dref, Ffordd y Parc, Pont-y-pŵl, NP4 6JEGet directions

Cymorth i Fenywod Cyfannol (Torfaen)

 • Ardal:Torfaen
 • Math o wasanaeth: Cam-drin Domestig
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:Cymorth yn y gymuned, Galw heibio, Gwaith grŵp, Lloches

Gwasanaethau lloches, allgymorth ac yn y gymuned arbenigol, yn cefnogi unigolion a theuluoedd ar draws Torfaen i deimlo’n ddiogel, adfer o’u profiadau ac ailadeiladu’u bywydau. Cysylltwch â ni i gael mynediad at gymorth.

Gwybodaeth gyswllt
3 Town Bridge Buildings, Park Road, Pontypool, NP4 6JEGet directions

Byw Heb Ofn

 • Ardal:Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Cymru arall, Torfaen
 • Math o wasanaeth: Cam-drin Domestig, Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Dynion, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:24 awr, Llinell gymorth

Llinell gymorth cam-drin domestig a thrais rhywiol 24 awr Cymru gyfan

Gwybodaeth gyswllt
Pendragon House, Caxton Pl, Caerdydd CF23 8XEGet directions

Llamau (Casnewydd)

 • Ardal:Casnewydd
 • Math o wasanaeth: Cam-drin Domestig
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Dynion, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:Allgymorth

Allgymorth yn ymwneud â thai yng Nghasnewydd, a gwasanaethau plant a phobl ifanc ledled Gwent, ymyriadau therapiwtig a gwaith grŵp.

Ar gyfer allgymorth, e-bostiwch ffurflen atgyfeirio at floating.support@newport.gov.uk

Gwybodaeth gyswllt
70 Stow Hill, Casnewydd NP20 4DWGet directions

Cymorth i Fenywod Cyfannol (Casnewydd)

 • Ardal:Casnewydd
 • Math o wasanaeth: Cam-drin Domestig
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:Gwaith grŵp, Lloches

Llety lloches, gwaith grŵp a gwasanaethau cymorth arbenigol i blant a phobl ifanc.

Gwybodaeth gyswllt
56 Stow Hill, Casnewydd, NP20 1JGGet directions

Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol – Cymru

 • Ardal:Cymru arall
 • Math o wasanaeth: Trais Rhywiol
 • Cefnogaeth a ddarperir:SARC

Mae SARC ym mhob rhanbarth o Gymru. I ddarganfod ble mae eich SARC agosaf, ewch i: collaborative.nhs.wales/SARCs

Gwybodaeth gyswllt

Phoenix DAS

 • Ardal:Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen
 • Math o wasanaeth: Cam-drin Domestig
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Dynion, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:Cymorth i gyflawnwyr, Cymorth i ddynion, Gwasanaethau i fenywod

Cyngor, gwybodaeth a chymorth i ddynion a merched sy’n dioddef cam-drin domestig (16+) ym Mlaenau Gwent. Cefnogaeth i gyflawnwyr (11+) ar draws Gwent.

Gwybodaeth gyswllt
Phoenix House, Surgery Road, Blaenau, Blaenau Gwent, NP13 3AYGet directions

Llamau (Caerffili)

 • Ardal:Caerffili
 • Math o wasanaeth: Cam-drin Domestig
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:Cymorth yn y gymuned, Gwaith grŵp, Lloches

Llety diogel, cymorth yn y gymuned a gwaith grŵp i oedolion a phlant yng Nghaerffili.

Gwybodaeth gyswllt
Llamau Canolfan Caerffili Saffach, Llys Wern Ddu, Caerffili, CF83 3SGGet directions

Llamau (Sir Fynwy)

 • Ardal:Sir Fynwy
 • Math o wasanaeth: Cam-drin Domestig
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:Cymorth yn y gymuned

Llety diogel, cymorth yn y gymuned a gwaith grŵp i oedolion a phlant yn Sir Fynwy.

Gwybodaeth gyswllt
26 Stryd y Mynach, Y Fenni NP7 5NBGet directions

New Pathways

 • Ardal:Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Cymru arall, Torfaen
 • Math o wasanaeth: Trais Rhywiol
 • Cefnogaeth ar gyfer: Plant a phobl ifanc, Dynion, Menywod
 • Cefnogaeth a ddarperir:Cwnsela, Therapïau Creadigol, Gwaith grŵp, ISVA

Cymorth i unrhyw un y mae trais rhywiol, cam-drin rhywiol ac ymosodiad rhywiol yn effeithio arnynt, gan gynnig gwasanaethau argyfwng trais rhywiol, cwnsela, cefnogaeth 1:1 a grŵp, ac eiriolaeth.

Gwybodaeth gyswllt
20-21 Y Stryd Fawr, Casnewydd NP20 1FWGet directions

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (Llwybrau Newydd)

 • Ardal:Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen
 • Math o wasanaeth: Trais Rhywiol
 • Cefnogaeth a ddarperir:SARC

Mae SARC Gwent (Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol) yn darparu cefnogaeth gyfrinachol, ddiduedd, arbenigol i unrhyw un sydd wedi profi trais, ymosod rhywiol neu gam-drin. Mae Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol yn cynnig help a chymorth ar unwaith, yn canolbwyntio ar eich anghenion, heb unrhyw bwysau i adrodd i’r heddlu. 

Gwybodaeth gyswllt
New Pathways, Laburnum House, Tredegar Street, Risca, Gwent, NP11 4YAGet directions

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan