Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Ffrydio er Da

Bydd ffrydio’n byw i godi arian at ein hachos yn denu eraill sydd â diddordeb mewn ffrydiau codi arian ac efallai y bydd yn denu gwylwyr ffyddlon newydd i chi. 

Camau ar Ffrydio er da

Crëwch dudalen codi arian ar JustGiving ac ychwanegwch fotwm rhoi arian i’ch ffrwd. Os mai dyma’r tro cyntaf i chi ddefnyddio JustGiving dyma sut i chi sefydlu eich tudalen codi arian. 

Waeth pa fath o godi arian rydych chi’n ei wneud, gallai sefydlu’ch cyfrif Twitch a sicrhau bod popeth yn weithredol eich helpu i godi mwy o arian. Cysylltwch â ni fel y gallwn ddylunio ffrâm arbennig ar gyfer y ffrwd. Isod mae rhai awgrymiadau ar gyfer y mathau o ddigwyddiadau ar-lein y gallech eu cynnal. 

Gyda ffydd, bloeddiwch yn gryf a lledaenwch y gair am eich digwyddiad. Byddwn yno gyda chi drwy’r amser, yn rhannu syniadau, awgrymiadau defnyddiol a chyngor. Edrychwch ar rai o’n deunyddiau codi arian y gallent eich helpu chi.

Mae’r amser wedi dod ar gyfer eich ffrwd byw. Lansiwch eich digwyddiad, ffrydiwch y cyfan, a gwyliwch y rhoddion a’r cymorth yn rhedeg i mewn! Rydyn ni’n gyffrous i weld beth rydych chi’n ei wneud! 

Syniadau ar gyfer Ffrydio ar-lein

Chwarae Gemau

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dewis gêm, a’i chwarae ymlaen trwy wahodd ffrindiau, cydweithwyr a dilynwyr i ymuno â chi i godi arian i Cyfannol. Gwiriwch gyda’n tîm i sicrhau bod y gêm rydych yn bwriadu ei chwarae yn unol â’n moeseg. 

Ffitrwydd

Nid oes rhaid i ffrydio byw fod yn lonydd. Codwch a symudwch; ac anogwch eich gwylwyr i wneud yr un peth. Nid oes rhaid i chi eich cyfyngu’ch hun. Lluniwch eich trefn eich hun, neu dysgwch wers ddawns yn lle hynny! Gallwch hefyd gysoni eich cyfrif Strava i’ch tudalen codi arian yma. 

Perfformio talent

Mae cerddoriaeth byw yn hynod boblogaidd ymhlith ffrydio byw. Nid oes rhaid i chi wybod sut i ganu neu chwarae offeryn i ddiddanu pobl. Mae pa bynnag dalentau sy’n gwneud eich ffrindiau bywyd go iawn yn hapus yn sicr o ddiddanu’ch cynulleidfa rithwir hefyd. 

Holi ac Ateb

Mae ffrwd Holi ac Ateb yn hybu rhyngweithio, yn denu mwy o bobl, ac yn helpu eich gwylwyr i gysylltu â chi’n fwy personol. Y dyddiau hyn, mae pobl yn gwerthfawrogi dilysrwydd. Naill ai ysgrifennwch rai cwestiynau ymlaen llaw neu gofynnwch i wylwyr anfon cwestiynau drwy sgwrs neu eich cyfryngau cymdeithasol. 

Coginio

Oni fyddai’n hwyl arddangos eich sgiliau coginio a bwyta? Mae gan ffrydio byw sydd wedi’i neilltuo i fwyta a rhyngweithio gyda’r gynulleidfa enw. Mae’n cael ei alw’n mukbang. Dangoswch i’ch cynulleidfa sut i baratoi pryd o fwyd, yna bwytewch gyda’ch gilydd! 

Crefftau

Mae celf a chrefft yn weithgaredd perffaith ar gyfer ffrydio byw, p’un a ydych yn gwneud tiwtorial neu’n gadael i wylwyr wylio wrth i chi weithio. Dangoswch i’ch cynulleidfa sut i wneud crefftau ciwt ar gyfer gwyliau sydd i ddod, neu rhowch her i’ch hun i greu rhywbeth unigryw neu allan o ddeunyddiau ar hap ac annog pobl i roi arian i ni. 

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan