Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Deunyddiau Codi Arian

Lawrlwythwch unrhyw beth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich digwyddiad, os oes angen newid unrhyw beth neu i greu, cysylltwch â ni drwy e-bostio fundraising@cyfannol.org.uk i weld beth allwn ni ei wneud i chi.  

Barod i godi arian?

Os ydych yn barod i gychwyn arni, lawrlwythwch y pecyn cymorth codi arian i’ch helpu i drefnu eich ymdrech codi arian. 

Cadwch ef yn gyfreithlon

Dylai codi arian fod yn hwyl, ond mae’n bwysig bod popeth yn ddiogel ac yn gyfreithlon, i bawb dan sylw. Cynlluniwch ymlaen llaw a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud pethau’n iawn. 

Dyma bopeth y gall fod ei angen arnoch wrth godi arian i ni

Sut i greu tudalen JustGiving

Eisiau ei gwneud hi’n haws casglu rhoddion ar gyfer eich digwyddiad a’u hanfon yn uniongyrchol atom ni? Beth am ddefnyddio’r canllaw hwn i wella eich tudalen JustGiving eich hun? 

Lawrlwythwch draciwr

Beth am ddefnyddio un o’n tracwyr gweithgarwch i gadw golwg ar y pellter rydych wedi’i wneud yn ystod eich her? 

Cysylltwch JustGiving at apiau ffitrwydd

Eisiau rhannu eich cyflawniadau gyda’r byd wrth gymryd rhan mewn her codi arian ffitrwydd JustGiving? Er mwyn diweddaru pawb ar eich cynnydd, gallwch gysoni eich tudalen codi arian gyda Fitbit neu Strava. 

Wedi meddwl am addurno?

Os oes angen i chi addurno lle, ystyriwch lawrlwytho ac argraffu bras gyda bylchau ar gyfer darluniau a  dyfyniadau grymusol i ddangos eich cefnogaeth i Cyfannol. 

Arddangoswch eich cefnogaeth

I ddangos eich cefnogaeth wrth bostio am eich digwyddiad codi arian Cyfannol ar-lein, lawrlwythwch ein placardiau cefnogaeth. 

Cynnal bore coffi?

Lawrlwythwch ein posteri bore coffi Cyfannol a’u gosod yn eich cymuned i annog pobl i siarad a chodi arian i Cyfannol wrth i chi gyd gyfarfod a siarad dros baned o goffi. 

Cynnal Diwrnod Siwmper Nadolig?

Lawrlwythwch ein posteri Diwrnod Siwmper Nadolig Cyfannol a’u gosod yn eich cymuned i annog pobl i gefnogi Cyfannol ac arddangos eich gwisgoedd Nadoligaidd. 

Cynnal gwerthiant cacennau?

Lawrlwythwch ein posteri Gwerthu Cacennau a’u gosod yn eich cymuned i annog pobl i gymryd rhan yn y digwyddiad, cefnogi Cyfannol, a mwynhau sleisen neu ddau. Mae gennym ni addurniadau cacennau hefyd! 

Poster Digwyddiad Cyfannol

Oes gennych awgrymiadau gwahanol ond nid oes poster ar gael? Beth am lawrlwytho’r poster syml hwn ac ychwanegu’r wybodaeth i hyrwyddo eich digwyddiad? 

Ffurflen noddi

Oes gennych unrhyw gynlluniau a fydd yn gofyn am nawdd? Peidiwch ag anghofio lawrlwytho’r ffurflen hon fel bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i gasglu rhoddion. 

Peidiwch ag anghofio Rhodd Cymorth (Gift Aid)

Oeddech chi’n gwybod y gallwch ennill arian ychwanegol yn ystod rhai digwyddiadau heb wneud unrhyw waith? Lawrlwythwch ein ffurflen Rhodd Cymorth i gasglu gwybodaeth gan ein rhoddwyr. 

Byddem wrth ein bodd yn gweiddi am eich cefnogaeth

Lawrlwythwch ein ffurflen ganiatâd fel y gallwn sôn am eich ymdrechion codi arian. 

Pan fydd gennych chi bopeth, beth am ei bostio i'ch cyfryngau cymdeithasol?

Tagiwch ni pan fyddwch yn postio am eich taith codi arian ar y cyfryngau cymdeithasol fel y gallwn ni ddilyn a’ch cefnogi chi wrth i chi fynd. 

Codi arian i Cyfannol

Mae’r llun hwn hefyd ar gael yn ein lliwiau eraill: 

Llwyd 

Gwyrddlas

Glas

Porffor

Pinc

Nodyn i'ch atgoffa am Godi Arian

Mae’r llun hwn hefyd ar gael yn ein lliwiau eraill: 

Llwyd

Gwyrddlas

Glas

Porffor

Pinc

Achos rydyn ni'n gryfach gyda'n gilydd

Mae’r llun hwn hefyd ar gael yn ein lliwiau eraill: 

Llwyd 

Gwyrddlas

Glas

Porffor

Pinc

Nawr yn fwy nag erioed

Mae’r llun hwn hefyd ar gael yn ein lliwiau eraill: 

Llwyd 

Gwyrddlas

Glas

Porffor

Pinc

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan