Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Codi Arian i Ni

Group of runners taking part in the Cardiff Half Marathon 2022. Two runners wearing Cyfannol Women's Aid and smiling at camera as they fundraise for us.
Group of runners taking part in the Cardiff Half Marathon 2022. Two runners wearing Cyfannol Women's Aid and smiling at camera as they fundraise for us.

Rydyn ni wedi helpu miloedd o ddioddefwyr sy’n byw gyda, yn ffoi neu’n adfer o’r effaith o drais a cham-drin yng Ngwent.  Heddiw, ni fu erioed mwy o angen am ein gwasanaethau.  

P’un a ydych yn rhedeg eich marathon cyntaf, yn pobi, yn mynychu digwyddiad arbennig neu’n codi arian yn yr ysgol – mae gennym ni bopeth sydd ei hangen arnoch i lwyddo a byddwn yma i’ch cefnogi ar hyd y ffordd.  

Rydym yn gyffrous i weld sut yr ydych yn dewis codi arian ar gyfer Cymorth i Fenywod Cyfannol! Cymerwch olwg ar ein themâu isod a chysylltwch â ni yn fundraise@cyfannol.org.uk i roi gwybod i ni beth rydych chi’n ei gynllunio ac i gael cymorth gyda chodi arian a syniadau. 

Syniadau Codi Arian A-Y

Ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth codi arian? Mae gennym dudalen sy’n llawn syniadau i’ch helpu i gychwyn arni ar eich taith codi arian i helpu Cyfannol.

Codi Arian yn yr Ysgol

Ydych chi’n credu y gallai eich ysgol ein helpu i godi arian? Rydym wedi creu casgliad o ddigwyddiadau, syniadau ac awgrymiadau i gael eich ysgol gyfan i gymryd rhan. 

Yellow person icon holding a yellow flag. It is standing on an arrow that is pointing up and to the right.

Ymgymryd â Her

Ydych chi am ymgymryd â her? P’un a ydych am redeg marathon, cerdded 10K neu seiclo drwy gymoedd Cymru, ymgymerwch â her rymusol i’n cefnogi.  

Codi Arian yn y Gwaith

Ydych chi’n meddwl y gallai eich cydweithwyr ein helpu i godi arian? Rydyn ni wedi rhoi digwyddiadau, syniadau ac awgrymiadau at ei gilydd i ennyn diddordeb eich tîm cyfan.

Deunyddiau Codi Arian

Ydych chi am ddangos eich ymdrechion codi arian i bawb? Mae gennym ni bopeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau codi arian yn syth! 

Talu i mewn

Felly rydych chi wedi cwblhau digwyddiad neu her codi arian ac yn meddwl tybed sut i’w gael atom ni? Mae gennym ni sawl ffordd o dalu’r arian rydych chi wedi’i godi i ni i mewn. 

Beth allai Codi arian ei gefnogi...

Open notebook of a drawing of a dolphin in the sea. Next to is a sheet of green paper with beads glued onto it.

Gall codi £100

helpu Cyfannol ddarparu rhai cyflenwadau ar gyfer ein sesiynau therapi celf. 

Selection of curries and salads on a table.

Gall codi £250

helpu Cyfannol ddarparu bwffes ar gyfer pob lloches yn ystod digwyddiadau crefyddol. 

Person sitting at a metal table in a museum, while another person stands next to it with their arms stretched out.

Gall codi £500

helpu Cyfannol drefnu trip undydd i’r plant a’r bobl ifanc rydym yn eu cefnogi. 

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan