Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Cymorth i blant a phobl ifanc

Children's playroom with stuffed animals, blankets and toys scattered throughout.
Children's playroom with stuffed animals, blankets and toys scattered throughout.

Mae cwnsela arbenigol ar gael ar gyfer plant 9+ oed sydd wedi cael profiad o gam-drin rhywiol, drwy ein gwasanaethau cymorth trais rhywiol Horizon. 

Gall ein gwasanaeth cwnsela helpu i sicrhau newid effeithiol, gan wella lles a datblygu mecanweithiau ymdopi. Mae ein cwnselwyr pobl ifanc arbenigol yn diwallu anghenion pobl ifanc ac yn darparu cefnogaeth addas o ran oedran. Mae’r pwyslais ar greu proses diogel a meithrin perthynas ymddiriedus, gan ddarparu lle i’r person ifanc i archwilio a mynegi eu meddyliadau a theimladau. 

 

Yn fy marn i, mae pob person ifanc sydd wedi derbyn cwnsela yn rhyfeddol, a gyda gwydnwch, mae’n ymddangos fel pe baent wedi cael rhyw dawelwch, yn yr hyn a ymddangosai yn aml fel moroedd stormus iddynt.  

Cwnselydd CYP Arbenigol 
A drawing of the words 'horizon', which appear in yellow caps. Above it is a drawing of a yellow sunrise. Underneath is are the words, 'Empowering survivors of sexual violence' and 'Grymuso Goroeswyr Trais Rhywoil'.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â’n Gwasanaethau Cymorth Horizon am help, cymorth a chyngor

Ewch i'n gwefan Horizon

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan