Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Cymorth i blant a phobl ifanc

Children's playroom with stuffed animals, blankets and toys scattered throughout.
Children's playroom with stuffed animals, blankets and toys scattered throughout.

Gwaith grŵp yng Nghasnewydd a Blaenau Gwent 

Yng Nghasnewydd a Blaenau Gwent, rydym yn cynnig grwpiau rhywedd-benodol i ferched, bechgyn a phobl ifanc anneuaidd 11-15 sydd wedi profi neu fod yn dyst i gam-drin domestig. 

Mae’r gwaith grŵp hwn yn datblygu hunan-barch, sgiliau cyfathrebu, ac yn cefnogi datblygiad emosiynol (11 i 16 oed), dan arweiniad pobl ifanc ac yn seiliedig ar brosiect grŵp (e.e. ysgol goedwig neu gynhyrchu fideo). 

The legs of five people standing in a semicircle on a green carpet. They're wearing colourful shoes.

Grŵp Merched yn Sir Fynwy a Thorfaen 

Mae Cymorth i Fenywod Cyfannol yn cynnig grwpiau i ferched 11-15 oed ledled Sir Fynwy a Thorfaen sydd yn y gorffennol wedi byw mewn cartref lle roedd perthynas gwael rhwng oedolion. 

Mae’r grwpiau cefnogol hyn, a arweinir gan gymheiriaid, yn cyfarfod yn wythnosol am 8 wythnos i weithio ar brosiectau bach celf a chrefft. Mae’r sesiynau yn cynnig cyfle i’r merched wrando a chefnogi ei gilydd, wrth ddatblygu eu dealltwriaeth o berthnasoedd iach. 

Mae’r ffocws ar: fynegi ein hunain mewn ffyrdd iach a phriodol, cyfathrebu cadarnhaol, datblygu hunan-barch, gwydnwch a strategaethau ymdopi. 

Grŵp Bechgyn yn Sir Fynwy a Thorfaen 

Mae’r grŵp bechgyn yn Sir Fynwy a Thorfaen yn rhan o’n prosiect mentora. Mae grwpiau a arweinir gan gymheiriaid ar gyfer bechgyn rhwng 11 i 16 oed sy’n cyfarfod am 12 wythnos i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol neu yn yr awyr agored. Y nod yw adeiladu ar eu hunaniaeth a’u paratoi i ddatblygu’n ddynion ifanc hyderus, gofalgar. 

Prosiect Mentora

Sut i atgyfeirio neu ddysgu rhagor...

I atgyfeirio i un o’r gwasanaethau hyn, i wneud ymholiad neu i ddysgu rhagor, ffoniwch ni ar 03300 564456 neu e-bostiwch eich swyddfa leol: 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Gwaith grŵp Ar Trac – Cymraeg

Math o gyhoeddiad: Taflen wybodaeth Lawrlwytho eitem
Gweld pob un

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan