Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Pecyn Cymorth Adfer Trai Rhywiol Gwaith Grwp

A person with shoulder-length hair sitting in a chair with their hands clasped in their lap. On their shirt is the phrase, 'Empowered women empower women'.

Nod y Pecyn Cymorth Adfer Trais Rhywiol 12 wythnos hwn yw helpu unigolion sydd wedi profi trais rhywiol i ddod i brosesu eu profiadau a datblygu strategaethau ffordd o fyw ac ymdopi cadarnhaol. 

Mae ein rhaglen SVRTK ar gael i oroeswyr o unrhyw fath o drais rhywiol, ymosodiad rhywiol a cham-drin rhywiol plentyndod sydd mewn sefyllfa i gymryd rhan mewn grŵp. 

Mae’r rhaglen yn cefnogi cyfranogwyr i gael dealltwriaeth well o’u profiad, yn seiliedig ar y ddamcaniaeth, po fwyaf o wybodaeth sydd ganddynt, y mwyaf o allu sydd gan gyfranogwyr i ddelio â’i effaith, ac felly eu hadferiad a’u lles eu hunain. 

A drawing of the words 'horizon', which appear in yellow caps. Above it is a drawing of a yellow sunrise. Underneath is are the words, 'Empowering survivors of sexual violence' and 'Grymuso Goroeswyr Trais Rhywoil'.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â’n Gwasanaethau Cymorth Horizon am help, cymorth a chyngor

Ewch i'n gwefan Horizon
National Lottery Community Fund a funder who support Cyfannol Women's Aid.
Ministry of Justice a funder who support Cyfannol Women's Aid.
Person in a blue jumper with their hands resting on their knees. Another person's hand is resting on top of theirs in a gentle, comforting way.

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan