Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Llety lloches

Mae ein llochesau yn le diogel, sy’n cynnig llety croesawgar i unrhyw sy’n dianc rhag trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Bed against a cream wall. The headboard is made out of wood and the bedding is white. On the bedside table sits a small figurine.
Bed against a cream wall. The headboard is made out of wood and the bedding is white. On the bedside table sits a small figurine.

Lloches ym Mlaenau Gwent

Gyda diolch i Deithiau Rhithwir 360 

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan