Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Cysylltwch â ni

Close up of two hands gently touching across a table.
Close up of two hands gently touching across a table.

I gael mynediad i Lety Brys – yn ystod y dydd neu’r nos – ffoniwch ni ar 03300 564456 

Os ydych yn pryderu am eich diogelwch uniongyrchol eich hun, eich plant neu rywun arall, ffoniwch 999 

Sut i gysylltu â ni

Cysylltwch â ni ar-lein

Gofynnwch am alwad yn ôl o’n tîm gwasanaethau cymorth yn eich ardal

Two sets of hands touching palms.

Cysylltwch â’n swyddfeydd

Dewch o hyd i wybodaeth gyswllt eich tîm lleol 

Ymholiadau cyffredinol

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am Cyfannol 

GELLIR CYSYLLTU YN SAESNEG NEU GYMRAEG. OS NAD SAESNEG NEU GYMRAEG EICH IAITH GYNTAF A CHI ANGEN RHYWUN I DDEHONGLI NEU GYFIEITHU, GALLWN DDARPARU CYMORTH I CHI

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan