Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Hunan Gymorth

Llwythi o adnoddau a dolenni defnyddiol 

I helpu gyda
Wedi’i anelu at

Daethom o hyd i 18 canlyniad

The Alice Ruggles Trust Relationship Safety Resource

yn Cam-drin Domestig

The Mirror Challenge

yn Cam-drin Domestig, Llesiant

Talk PANTS with Pantosaurus

yn Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol

Stop it Now! What We All Need to Know

yn Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol

Self-Esteem Journal

yn Cam-drin Domestig, Llesiant

Self-Esteem Cake

yn Cam-drin Domestig, Llesiant
People icons standing in a row holding hands. Above them is the phrase 'Young People Safety Plan'

Safety Plan for Young People

yn Cam-drin Domestig

Rest Up

yn Cam-drin Domestig, Llesiant

Relationships Red Flags Teaching Resource

yn Cam-drin Domestig

Positive Relationships

yn Cam-drin Domestig, Llesiant

My Superpowers

yn Cam-drin Domestig, Llesiant

My Future Self

yn Cam-drin Domestig, Llesiant

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan