Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Hunan Gymorth

Llwythi o adnoddau a dolenni defnyddiol 

I helpu gyda
Wedi’i anelu at

Daethom o hyd i 34 canlyniad

Mental Health Foundation

yn Llesiant

MIND Information & Support

yn Llesiant

Domestic Abuse Safety Plan

yn Cam-drin Domestig

What is a Marac?

yn Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol

Transform Toolkit: Improving Support for people with Learning Disabilities

yn Cam-drin Domestig

The Day Programme: Creepy Naked Stuff – A resource for parents

yn Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol

Tech Safety online privacy and safety tips

yn Cam-drin Domestig, Tech Safety

Stop it Now! What We All Need to Know

yn Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol

Staying Safe Online Guide

yn Cam-drin Domestig, Tech Safety

Stalking and Harrassment: Assertive Outreach Blog

yn Cam-drin Domestig

Signs of a Healthy Relationship

yn Cam-drin Domestig

SARSAS – Self Help Guides

yn Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan