Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Hunan Gymorth

Llwythi o adnoddau a dolenni defnyddiol 

I helpu gyda
Wedi’i anelu at

Daethom o hyd i 56 canlyniad

Mental Health Foundation

yn Llesiant

MIND Information & Support

yn Llesiant

The Alice Ruggles Trust Relationship Safety Resource

yn Cam-drin Domestig

Domestic Abuse Safety Plan

yn Cam-drin Domestig

What is a Marac?

yn Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol

Transform Toolkit: Improving Support for people with Learning Disabilities

yn Cam-drin Domestig

The Mirror Challenge

yn Cam-drin Domestig, Llesiant

The Day Programme: Creepy Naked Stuff – A resource for parents

yn Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol

Tech Safety online privacy and safety tips

yn Cam-drin Domestig, Tech Safety

Talk PANTS with Pantosaurus

yn Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol

Survivors UK

yn Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol

Stop it Now! What We All Need to Know

yn Camfanteisio Rhywiol, Trais Rhywiol

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan